▪ ▪ ▪ Bine  aţi   venit  pe   site-ul   Direcţiei  Generale   pentru   Evidenţa  Persoanelor   Argeş! ▪ ▪ ▪
Pagina principală Serviciul Stare Civilă Serviciul Evidenţa Persoanelor Materiale Utile Legislaţie Contact
- actul de identitate al găzduitorului în original.
În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate, ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.

Pentru a descărca formularul "cerere pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei" - descarcă formularul

Dovada adresei de domiciliu

Se poate face cu unul din următoarele documente :

a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare;
b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);

Pentru a descărca formularul " declaraţie de luare în spaţiul locativ a proprietarului" - descarcă formularul

Pentru a descărca formularul "declaraţie de luare în spaţiul locativ a proprietarului, prin mandatar"- descarcă formularul

c) declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) si b).
Pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţii sau de către reprezentanţii lor legali;

Pentru a descărca formularul "declaraţie solicitant " - descarcă formularul

d) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.
Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului
public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.”

Pentru a descărca formularul "model adeverinta rol" - descarcă formularul

Cazuri speciale

În atenţia cetăţenilor care se adresează Serviciului Comunitar de Evidenţa Persoanelor:

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează titularilor. In situaţia în care solicitantul nu se află în ţară, mandatarul va
prezenta o procură specială pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află
solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.
Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.
Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi copie.

Pentru a descărca formularul "model de procură specială" - descarcă formularulPagina 1  / Pagina 2  / Pagina 3  / Pagina 4  / Pagina 5  / Pagina 6  / Pagina 7
 
  Program de lucru

  Luni-Joi :  8.00-16.30
  Vineri : 8.00-14.00

  Program de audienţe

    Director executiv
  Luni :  10.00-12.00
   
   Şef Serviciu Stare Civilă
  Miercuri :  9.00-11.00
  
  Şef Serviciu Evidenţa
  Persoanelor

  Joi :  9.00-11.00

  Program de audienţe
      la D.E.P.A.B.D.


    Comisar-şef de poliţie
      Baba Dumitru Florin

  Joi : 12.00-14.00 - Director

    Comisar-şef de poliţie
    Sălăjan Radu-Doru-Ioan

  Marţi : 12.00-14.00 -
     Director adjunct


    Comisar-şef de poliţie
      Berbecariu Anca

  Marti : 12.00-14.00 -
     Director adjunct
      Evidenţa Persoanelor


    Comisar-şef de poliţie
      Joiţa Florin

  Marti : 12.00-14.00 -
     Şef Serviciu
      Evidenţa Persoanelor


    Comisar-şef de poliţie
      Sîrb Carmen-Ionela

  Luni : 12.00-14.00 -
     Şef Serviciu Coordonare
      Stare Civilă